У теперішній складний час саме лікар, аби відповідати вимогам життя та фаху, має входити до кола найбільш читаючих осіб у сучасному світі. Згідно з наказом МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р. безперервна самоосвіта лікарів та провізорів стала обов’язковою, дотепер заохочується і самостійне підвищення рівня своїх знань.

Та як поєднати напружений ритм лікарської роботи з необхідністю такого вдосконалення, як викроїти час та де знайти інформацію? Справжній вічний двигун такої інтелектуальної технології ХХІ сторіччя, найліпший інструментарій для цього – дистанційне навчання з використанням новітніх інформаційних засобів.

Все ширше у практичне життя людини входять новітні он-лайн технології, які вже достатньо давно почали успішно використовувати з метою навчання. Сьогодні ці новітні технології використовуються для навчальних програм в інтернет-просторі для лікарів України.

Запровадження підготовки лікарів за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання дозволяє розширити можливість доступу лікарів до якісної післядипломної освіти; збільшити кількість фахівців, які проходять навчання за програмами післядипломної освіти з одночасним зменшенням витрат на навчання, проїзд і проживання; індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів; забезпечити контроль якості післядипломної освіти; формувати передумови для опанування слухачами навичок самостійної роботи.

З цією метою запроваджено програму дистанційного он-лайн навчання лікарів з різних галузей медицини: кардіології, гастроентерології, сімейної медицини,неврології, дерматології, гінекології, діабетології, педіатрії.