Надмірна експресія гена Xist (X-inactive specific transcript), ключового ефектора інактивації Х-хромосоми, і уникаючого інактивації гена KDM5C може бути використана в якості біомаркерів при психічних захворюваннях у жінок, у тому числі при біполярному афективному розладі (БАР) і рецидивуючій шизофренії. До такого висновку прийшли співробітники кафедри психіатрії Каліфорнійського університету (University of California), Сан-Дієго, США, опублікувавши результати дослідження на сторінках журналу «EBioMedicine».

У своїй роботі фахівці вивчили генетичний матеріал клітин лімфобластоідних лінії 36 здорових жінок і 60 пацієнток з БАР і рецидивуючою шизофренією. Також вони проаналізували дані 48 посмертних зразків тканини головного мозку жінок із зазначеними психічними захворюваннями та без них.

Дослідники виявили надекспресію генів Xist і KDM5C у пацієнток з БАР і рецидивуючою шизофренією, що підтверджували дані дослідження зразків мертвих тканин. Також зазначено значну кореляцію між показниками надекспресії обох генів.

Неповна інактивація надлишкової Х-хромосоми при синдромі Клайнфельтера (44 + XXY) і трисомії (44 + XXХ) є однією з причин фенотипічних проявів генетичних порушень при цих патологіях. Незважаючи на їх невисоку поширеність серед загальної популяції, привертає увагу достовірне збільшення кількості випадків психічних захворювань у осіб із зазначеними синдромами. Також фахівці відзначають часту асоціацію між надекспресією Xist і розвитком БАР, депресією і шизофренію.

Учені припускають, що надлишкова експресія гена Xist є причиною ледь помітних змін інактивованої Х-хромосоми. Це впливає на експресію уникаючих інактивації генів, у тому числі KDM5C. Тому реверсія дисфункції інактивованої Х-хромосоми може стати ефективним методом лікування пацієнтів із психічними захворюваннями. З урахуванням того, що позначені генетичні захворювання можна ідентифікувати ще в дитячому віці (і навіть на стадії плоду), наявність надекспресії Xist і KDM5C є перспективною діагностичної методикою для визначення потенційних ризиків розвитку патологій психічної сфери.

Якщо це дослідження носило швидше орієнтовний характер, оскільки досліджувана когорта була малого об'єму і спектр психічних розладів був обмежений, то надалі фахівці планують збільшити як кількість учасників, так і варіанти можливих захворювань, ризик яких може бути обумовлений аномальної активністю інактивованої Х-хромосоми.

  • Brooks M. (2015) A blood test for mental illness in women? Medscape Medical News, June 29 (http://www.medscape.com/viewarticle/847172).
  • Ji B., Higa KK, Kelsoe JR, Zhou X. (2015) Over-expression of XIST, the master gene for X chromosome inactivation, in females with major affective disorders. EBioMedicine, June 16 [Epub ahead of print].